Uncategorized

อานิสงส์จากการ “สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ” มากมายเหลือคณานับ

อานิสงส์จากการ “สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ” มากมายเหลือค… Read More อานิสงส์จากการ “สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ” มากมายเหลือคณานับ

Uncategorized

แค่ 5 นาทีในตอนเช้าบทสวดมนต์แบบสั้น พร้อมคำแผ่เมตตา ให้เจ้ากรรมนายเวร

ก่อนการสวดมนต์ตอนเช้า          การสวดมนต์ตอนเช้า เรียกไ… Read More แค่ 5 นาทีในตอนเช้าบทสวดมนต์แบบสั้น พร้อมคำแผ่เมตตา ให้เจ้ากรรมนายเวร