รู้ไว้!! 4 แบบ กัลยาณมิตรที่ดี ที่ควรมีไว้เคียงข้าง….

กัลยาณมิตร ถ้าใครเห็น คนทำความดี แล้วอนุโมทนา ช่วยเหลือสนับสนุนกัน ก็นับได้ว่าเป็นญาติกันในทางธรรม ได้บุญด้วยกัน สร้างบุญ ไปด้วยกันได้ ไม่ว่าพบกัน…..ช้า….หรือ….เร็ว ก็นับเป็น “โชคดี” อย่างหนึ่งในชีวิต ที่พบเจอบุคคลเช่นนี้…!!!

กัลยาณมิตร…คือ มิตรแท้ 4 แบบ มีดังนี้

  • มิตร มีอุปการะคอยช่วยเหลือ
  • มิตร ร่วมสุขร่วมทุกข์
  • มิตร แนะนำแต่สิ่งดี
  • มิตร มีความรักใคร่


กัลยาณมิตร 7 ประกอบด้วย

1. ปิโย คือ ความน่ารัก หมายถึง มีเมตตากรุณา ใส่ใจคนและประโยชน์สุขของเขา เข้าถึงจิตใจและสร้างความสนิทสนมเป็นกันเอง

2. ครุ คือ น่าเคารพ หมายถึง เป็นผู้หนักแน่น ถือหลักการเป็นสำคัญ มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจและเป็นที่พึ่งได้

3. ภาวนีโย คือ น่าเจริญใจ หมายถึง มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง เป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอและเป็นที่น่ายกยกเอาแบบอย่าง

4. วตฺตา คือ รู้จักพูดให้ได้ผล หมายถึง รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรทำอะไร คอยให้คำแนะนำตักเตือนและเป็นที่ปรึกษาที่ดี

Loading...

5. วจนกฺขโม คือ อดทนต่อถ้อยคำ หมายถึง พร้อมรับฟังคำปรึกษาซักถาม อดทนต่อคำล่วงเกิน คำตักเตือนและอดทนฟังได้ไม่เสียอารมณ์

6. คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา คือ แถลงเรื่องล้ำลึกได้ หมายถึง กล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่ยุ่งยากลึกซึ้งให้เข้าใจได้ง่าย

7. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย คือ ไม่ชักนำในอฐาน หมายถึง ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสียหรือเรื่องเหลวไหล


เป็นข้อที่ 2 ในมงคลชีวิต 38 ประการ จะทำให้ชีวิตเรามีแต่ ความเจริญ รุ่งเรือง ความเจริญเริ่มต้นที่การ “รู้จักเลือกคบคนดี” แสดงให้เห็นถึงความเป็น”คนดี”ของเราด้วย และการที่เราสมาคมกับคนดี เราย่อมได้ รับฟังสิ่งดีๆ จากคนดีๆ ที่เรียกว่า “ธรรมะ” และนั่น.. เราจะได้รับอานิสงฆ์ จากการรู้ธรรม

และสำคัญที่สุด อย่าลืมทำตัวเองเป็นกัลยาณมิตรแก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วย ยินดีที่เราได้เป็นกัลยาณมิตรกันนะคะ….อย่าลืมแชร์ไปให้กัลยาณมิตร หรือคนที่ท่านรักทุกคน

 

ขอบพระคุณ : หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

เว็บไซต์ : เกร็ดความรู้

Loading...