สัจธรรมแห่งชีวิต คนเรามีเวลา 3 วัน และ ข้อคิดดีๆ ที่ปฏิบัติตามแล้วเห็นผล

เวลาที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องความไม่ประมาท พระองค์จะทรงเน้นย้ำอยู่เสมอว่า เหตุผลที่เราต้องไม่ประมาทก็เพราะว่าเรามีเวลาจำกัด อุปมาของการมีเวลาจำกัดก็คือ อุปมาที่ว่าความตายนั้น ไม่ต่างอะไรจากไฟที่ไหม้อยู่บนหัวของเราแต่ละคน ลองจินตนาการดูสิว่า หากไฟไหม้อยู่บนหัวของเรา เราย่อมไม่ทางเลี่ยงหลบหลี้ หนี หรือทำเป็นมองไม่เห็นได้เลย

ทางเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องจัดการ หากไฟไหม้อยู่บนหัวก็คือ ต้องรีบดับไฟให้โดยเร็วที่สุด ดังนั้นอุปมาอย่างนี้แล้ว ก็จึงเตือนว่า เราต้องรีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้ เพราะใครเลยจะรู้ว่าความตายอาจมาถึงในวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

คนเรามีเวลา 3 วัน

1. วันวาน ซึ่งเราได้ใช้ไปแล้ว และไม่หวนกลับมาอีก

2. วันนี้ เรากำลังใช้อยู่ และใช้ได้แค่ครั้งเดียว

Loading...

3. วันพรุ่งนี้ แม้ว่ากำลังจะมาถึง แต่ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงหรือเปล่า

 

วางแผนชีวิต เพื่อพิชิตความทุกข์

ทุกข์มี ๒ ทาง คือ ทุกข์กายกับทุกข์ใจ 

วางแผน เรื่องทิศหก (เบื้องหน้า-เบื้องขวา-เบื้องซ้าย-เบื้องหลัง-เบื้องบน-เบื้องล่าง)

วางแผน เรื่องการแบ่งปันทรัพย์โดยสถาน ๕ (ใช้หนี้เก่า-ให้เขายืม-ใส่ปากงูเห่า จรเข้-ทิ้งเหว-ฝังดิน)

วางแผน เรื่องการเรียนรู้ ๕ ประการ (รู้หนังสือ-รู้คน-รู้โลก-รู้ร่างกายสังขาร-รู้วิญญาณ กิเลส)

วางแผน เรื่องภาระ ๕ ของชีวิต (ภาระคือพ่อแม่-ครูอาจารย์-ภาระสามีภรรยาภาระบุตรธิดา-ภาระชาติศาสนา-ภาระกิเลส-ภาระคือผู้มีพระคุณทั้งหลาย)

วางแผน ไม่ประมาทในกาลทั้ง ๓ (วัยเด็ก-วัยหนุ่มสาว-วัยแก่เฒ่าชรา-อดีตปัจจุบัน-อนาคต-มืดมามืดไป-มืดมาสว่างไป-สว่างมามืดไป-สว่างมาสว่างไป)

วางแผน เรื่องเพิ่มสาระ ๕ ให้ชีวิต (ศีลสาระ-สมาธิสาระ-ปัญญาสาระ-วิมุตติสาระ-วิมุติญาณทัศนะสาระ)

วางแผน เรื่องเรือน ๓ น้ำ ๔ โอวาท ๑๐ ของนางวิสาขา (สำหรับผู้หญิง)

วางแผน เรื่องสัปปุริสธรรม ๗ (รู้เหตุรู้ผล-รู้ตน-รู้ประมาณ-รู้กาล-รู้เวลา-รู้ปริสัท-รู้ชุมชน)

วางแผน เรื่องสัจจธรรมของโลก (สัจจธรรมประจำชีวิต)

วางแผน เอาชนะทุกข์ ๓ (ทุกข์สัจจ์-ทุกขเวทนา-ทุกขโทมนัส)

วางแผน รู้เท่าทันโลกธรรม ๘ ประการ (มีลาภ-เสื่อมลาภ, มียศ-เสื่อมยศ, มีสรรเสริญ-มีนินทา, มีสุข-มีทุกข์)

วางแผน ทำงานตามหน้าที่ ตามกาลเวลา

วางแผน มองโลกในแง่ดีๆ


วางแผน การดำเนินชีวิต ดุจขับรถบนถนน (ถอย-ชะลอ-เร่งเบรค-เลี้ยว-หยุด)

วางแผน รักษาสุขภาพ ๖ อ. (อาหาร-อารมณ์-อากาศ-ออกกำลังกาย-อุจจาระ-อาบน้ำ)

วางแผน ให้เข้าถึงประโยชน์ในโลกทั้ง ๓ (บุคคลมีตาข้างเดียว, สองข้าง, สามข้าง, ตาบอดเลย)

วางแผน ให้เข้าถึงอริยทรัพย์ และรู้ระวังโลกียทรัพย์มิให้น้ำท่วม, ผีหลอก, ไฟไหม้

วางแผน เพื่อเป็นแบบเบ้าที่ดีของลูกหลาน และอนุชนคนรุ่นหลัง

วางแผน ดูดซับความดีในโลก ดุจต้นไม้ และไม้นานาพันธุ์

วางแผน ตายอย่างผู้ชนะ คือมีเทคนิคในการตาย คือตายอย่างมีเทคนิค (ตายในสมาธิญาณ ๔)

วางแผน ไปเกิดดีในโลกเบื้องหน้า (ด้วยมีทาน,ศีล-ยินดีในการรับฟัง-อ่อนน้อม)

Loading...