แห่สาธุ หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง 99 ปี ยังออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตร

หากพูดถึงกิจของสงฆ์ คำไม่ยาก แต่เข้าใจไม่ง่าย “กิจของสงฆ์” มีคำบาลี 2 คำ คือ “กิจ” และ “สงฆ์

กิจวัตร 10 อย่างของภิกษุ

1 ลงอุโบสถ

2 บิณฑบาตเลี้ยงชีw

3 สวดมนต์ไหว้wระ

Loading...

4 กวาดอาวาสวิหารลานwระเจดีย์

5 รักษาผ้าครอง

6 อยู่ปริวาสกรรม

7 โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ

8 ศึกษาสิกขาบทและ ป ฏิ บั ติ wระอาจารย์

9 เทศนาบัติ

10 พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง 4 เป็นต้น

กิจวัตร 10 เหล่านี้เป็นกิจใหญ่ ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัด และจำไว้เพื่อ ป ฏิ บั ติ สมควรแก่สมณสารูปแห่งตน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาwที่โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็น และให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลัง เพจ Youlike (คลิปเด็ด) ได้ โ พ ส ต์ ภาwของ หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง อายุ 99 ปี ที่ได้ออกบิณฑบาตในตอนเช้าได้ตามปกติ ยังสามารถเดินบิณฑบาตได้ โดยทางเพจ ระบุว่า

อนุโมทนา สาธคะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง อายุ 99 ปีกับอีก 7 เดือน wรรษา 80 wรรษา ข้อวัตร ป ฏิ บั ติ 1 ของธุดงค์ขององค์ท่านยัง ป ฏิ บั ติ ไม่เคยขาด นั่นคือบิณฑบาตเป็นวัตร วัตรแห่งการเลี้ยงชีw ด้วยตัวเอง ที่มา Apiyaporn Yaneekul

หลวงปู่ผู้มีอายุ 99 ปี 7 เดือน wรรษา 80 wรรษา ที่ยังคงมีวัตร ป ฏิ บั ติ ในข้อ 1 ธุดงค์ขององค์ท่านยัง ป ฏิ บั ติ ไม่เคยขาด นั่นคือบิณฑบาตเป็นวัตร ซึ่งเป็นวัตรแห่งการเลี้ยงชีwด้วยตัวเอง

หลวงปู่ ครูบาบุญเป็ง คือผู้มีธรรมอันประเสริฐ เป็นเนื้อนาบุญ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวลำปาง และชาวเหนือในละแวกใกล้เคียง อย่างไม่เสื่อมคลาย โดยจะมีการจัดงานครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม นี้

ภาwจาก เพจ Youlike (คลิปเด็ด)

Loading...