รองอธิบดีกรมอนามัยย้ำ ถ้าอยากกินทุเรียนไปนานๆ อย่าทำอย่างนี้

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามั ย กล่าวว่า ทุเรียนจัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ที่มีวิตามินและแ ร่ธ าตุต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต หากต้องการกินทุเรียนให้ได้รับประโยชน์และคุณค่าทางสา รอาหารที่เหมาะสม ไ ม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ 2 เม็ด ไ ม่กินถี่ทุกวัน และลดอาหารกลุ่มข้าวแป้ง ของหวานในมื้อที่กินทุเรียนสูงถึง 520-780 กิโลแคลอรี ซึ่งเทียบเท่ากับกินข้าวมั นไก่ 2 จาน หรือเท่ากับการกินอาหาร 2 มื้อ

นอกจากนี้คนที่มีโร คประจำตัว เช่น โ รคไ ต โร คเบ าหว าน โร คหัวใ จ และโร คความดั นโ ลหิ ตสูง ควรระมั ดระวั งเรื่องการกินทุเรียนมากกว่าคนทั่วไป อาจกินได้แต่ต้องกินในปริมาณน้อยกว่าคนปกติและไ ม่บ่อย เพราะการกินทุเรียนปริมาณมากหรือกินทุเรียนบ่อยๆ จะส่งผลต่อปริมาณน้ำตาลและไ ขมั นในเลื อ ดของผู้ป่ว ยได้

“ทั้งนี้ ควรกินทุเรียนสลับกับการกินผลไม้ที่หลากหลายชนิดในแต่ละวัน เช่น กินทุเรียนคู่กับมังคุด เพราะมังคุดเป็นผลไม้ที่มีน้ำในปริมาณมาก จึงทำให้มีฤท ธิ์เย็นช่วยต้า นความ ร้อ นที่เกิดจากกินทุเรียนได้ รวมทั้งยังมีเส้นใ ยอาหารสูง และสา รต้ านการอักเส บ ช่วยแ ก้ร้อนใน เหมาะกับการกินคู่กับทุเรียน

อย่างไรก็ดี ทุเรียน ไ ม่ได้เป็นผลไม้ต้องห้ าม หากอยากกินหรือชอบกิน สามารถกินได้ แต่กินในปริมาณที่เหมาะสม และออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเพื่อช่วยเ ผาผล าญพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายได้รับ “รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ที่มา SpringNews

Loading...
Loading...